Blog

pen-writing-notes-studying-ok

Blessings ( Laura Story )

Překlady

Blessings ( Laura Story )

Požehnání rozpracováno 

Již velice starý, v podstatě hotový překlad. Upřímně ani nevím, zda jsem to překládal já ?

Český překlad

K Tobě se modlím, za pokoj a klid

Prosím, chraň nás, ať můžu klidný spánek mít

Tvou mocnou dlaní mírníš trápení

Stále však slyšíš slova: „já potřebuji“.

Máš nás rád i přes naše zoufání

Někdy zdá se nám to málo, Ty dáváš stále víc

Ref.:

Proto, když Tvé požehnání, přijde jak kapky dešťové

Potom Tvé uzdravení, přichází skrze slzy mé.

Tisíce nocí bezesných chci vědět, že Ti blízko jsem…

Ref – verze druhá (více podle orig.)

Přicházíš k nám skrz kapky deště, Tvé uzdravení přes slzy mé,

Tisíc nocí bezesných čekám na dotek lásky Tvé

Co když trápení je Tvou skrytou milostí…

Originál

We pray for blessings
We pray for peace
Comfort for family, protection while we sleep
We pray for healing, for prosperity
We pray for Your mighty hand to ease our suffering
All the while, You hear each spoken need
Yet love is way too much to give us lesser things’Cause what if your blessings come through raindrops
What if Your healing comes through tears
What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You’re near
What if trials of this life are Your mercies in disguiseWe pray for wisdom
Your voice to hear
We cry in anger when we cannot feel You near
We doubt your goodness, we doubt your love
As if every promise from Your Word is not enough
All the while, You hear each desperate plea
And long that we’d have faith to believeWhen friends betray us
When darkness seems to win
We know that pain reminds this heart
That this is not our homeWhat if my greatest disappointments
Or the aching of this life
Is the revealing of a greater thirst this world can’t satisfy
What if trials of this life
The rain, the storms, the hardest nights
Are your mercies in disguise

https://www.youtube.com/watch?v=rCBm1GZ3Mes

Leave your thought here