Eli, Eli lema sabachtani

Eli, Eli lema sabachtani

vzkaz na dlaních
hřeby stvrzený

…kde bychom tehdy byli my
když korunován byl… trním
jako král poslední(ch)… a první?
…zády nebo po boku
když kříž dal tíhu do kroků
a nejbližší se báli… vskrytu
když On Jej volal: Otče, jsi tu?!

…styděla bych se za víru
být tenkrát vprostřed špalíru?
podala bych vodu v žízni
ulevila Jeho trýzni…
nebo bych se zahalila v strach
na místě zvaném Golgota?

…když tolik křížů vztyčili jsme do nebes
tuším aspoň kde stojím dnes?

více ve sbírce: monology s Bohem

Báseň zveřejněna na https://www.liter.cz/basne-buhvira-seznam

Anotace: monology s Bohem

Napsat komentář

Start typing and press Enter to search