Blog

pen-writing-notes-studying-ok

Only a Mountain ( Jason Castro )

Překlady

Only a Mountain ( Jason Castro )

Tvá hora Pavel Malík – rozpracováno 

Opravdu hrubý náčrt překladu, na kterém jsem pracoval již dříve. Jestli tě napadá, jak s tím pohnout dále, budu rád.

Český překlad

Další den, další boj
zdá se být nesnesitelný
další krok a míle
Kdy dojdem ke svému cíli

Je to horší každý den,
všechno na tebe padá
přicházejí chvíle, kdy chcem všechno vzdát

Je to jen tvá hora, můžeš se jí vzdát
nebo ji zkus zdolat a na vrcholku stát

Bude-li tvá víra klidně velikosti zrna
můžeš ji přikázat, aby padla budeš zas pevně stát

Zkus najít druhý dech, ikdyž stojíš zády ke zdi
mráz ti jezdí po zádech 

Zde už pokračuje jen překlad …

Je to těžší, než sis kdy myslel
A to stojí tě všechno, co máš
Když jsi zády ke zdi
A máš pocit, že se chceš vzdát
Je to jen hora
musíš jen najít způsob, jak kolem něj
Řekni ji přejdi , ona se posune
Řekni ji padni, bude to padat
To je jen okamžik
Nemusiš se nechat ovládat strachem, že
Řekni to se pohybovat, to bude pohybovat
Řekněte to padat, bude to padat
Musíš najít druhý dech
Není to tak vysoko, jak si myslíte, že je
Nevzdávej to a nepřestávej
Musíš stoupat, pokud chceš vyhrát
A já vím, že to vypadá velký
A vím, že si myslíte, Malé plakáty, ale jen trochu víra může změnit všechno
Změnit to vše
To je jen hora
Nemusíte se najít způsob, jak kolem něj
Řekněte to pohyb, to bude pohybovat
Řekni to padat, bude to padat
To je jen okamžik
Nemusíte nechat ovládací prvek strach, že
Řekněte to přejít, bude to přesunout
Řekněte to podzim, bude to padat
Zeptejte se, jako jste vy, že to
důvěru, jako můžete vidět
Vezměte si svůj strach a řekl
nic v cestě, ne oh
I když vypadá to big
Dokonce i když máte pocit, malý
Jen trochu víry jej měnit všechny
To je jen hora
Nemusíte najít svou cestu kolem něj < br> Řekněte to přesunout, to bude pohybovat
Řekněte to padat, bude to padat
To je jen okamžik
Nemusíte nechat ovládací prvek strach, že
Řekněte to pohybovat, bude to přesunout
Řekněte to padat, bude to padat
Je to jenom hora
jen trochu víry může všechno změnit

Originál

Another day, another fight
It always feels like an uphill climb
Another step, another mile
The story of your lifeIt’s harder than you ever thought
And it costs you everything you’ve got
When you’re back against the wall
And you feel like giving upThis is only a mountain
You don’t have to find your way around it
Tell it to move, it’ll move
Tell it to fall, it’ll fall
This is only a moment
You don’t have to let your fear control it
Tell it to move, it’ll move
Tell it to fall, it’ll fallYou’ve gotta find a second wind
It’s not as high as you think it is
Don’t give up and don’t you quit
You gotta climb if you wanna winAnd I know it looks big
And I know you feel small
But just a little bit of faith can change it all
Change it allThis is only a mountain
You don’t…

Leave your thought here