Rozhovor se Sergejem Mihálem: Vidím znamení

Rozhovor se Sergejem Mihálem: Vidím znamení

Sergej Mihál od mládí hlásá evangelium Ježíše Krista. Jako laický kazatel působil už v bývalém Československu. V porevolučním období byl mnoho let pastorem mladých kresťanů v Košicích. Před několika lety zaměřil svou pozornost na biblická znamení, díky nimž začal psát o „vytržení Církve a velkom soužení světa“. V současnosti na toto téma na základě proroctví Písma vyučuje a přednáší. Vydal knihu Vytržení, v níž shrnul to nejpodstatnější ze svého poznání o posledních časech.

Tvoje kniha Vytržení se stává hitem, ale také předmětem mnoha znepokojených diskuzí. Co bys čtenářům vzkázal? 

Pán Ježiš hovoril o tom, že keď príde čas Večere svadby Baránka v nebi, tak vtedy bude nebeské Kráľovstvo podobne po prvé – desiatim pannám a po druhé – pozvaným ľuďom, ktorí sa jednomyseľne vyhovárajú, že na svadbu v nebi teraz nemajú čas.

Takže to pozvanie konfrontuje, rozdeľuje, uráža, pohoršuje, niekomu pripadá otravné a smiešne – ale iných priťahuje, nadchýňa, mobilizuje, motivuje, robí ho prijímaným a šťastným. A v takomto zložení ľudských emócii hľadať jednotu, je holý nezmysel. Nič tak neukazuje na stav nášho srdca pred Bohom, ako Maranatha. Preto sa už prvá Cirkev zdravila týmto pozdravom: Pán je blízko, Pán prichádza.

Myslíš, že žijeme v posledních časech? Že bychom měli čekat vytržení?

Som o tom hlboko presvedčený a to z toho dôvodu, že všetky znamenia na nebi a na zemi prišli naraz, ako jedna veľká rodina. Znamenia Jeho príchodu sú najvážnejšie v celých dejinách sveta a Cirkvi. A vediac slovo, ktoré povedal Pán Ježiš v Lukášovi 21:25  A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude zovretie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, 26  takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. 27  A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. 28  A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 29 A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fígovník a všetky stromy:

30  keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto.

31  Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. 32 Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane.

Tieto znamenia vidím ja, moja rodina a moje pokolenie. Preto práve o nás hovorí Pán, že naše pokolenie sa má vzpriamiť a pozdvihnúť svoju hlavu. Ale k čomu? Naše vykúpenie, stretnutie s našim vykupiteľom sa priblížilo.

Nikde v knize explicitně nevyhlašuješ, že k vytržení jistě dojde ke konkrétnímu datu. Přesto však, pokud by se to skutečně stalo letos na podzim, jak se zařídíš Ty sám? Předplatil by sis oblíbený časopis i na příští rok?

Predplatil 🙂 . Robil by som všetko, čo som robil doteraz, len omnoho intenzívnejšie by som zvestoval evanjelium a volal: Príď Pane Ježišu! Čo teraz aj robím, ako ešte nikdy predtým 🙂 Sláva Pánovi.

Jak v této souvislosti uvažuješ o nakládání s majetkem? Měl bys zájem, aby se dostal těm, kdo budou v následujících letech pronásledováni?

Ja nemám žiadny majetok 🙂 Urobil som v živote zopár chýb a o všetko som prišiel. Moja dcérka mi však hovorí: Ocinko, ty nemáš nič, ale ja som po Tebe a mamke zdedila aj tak to najväčšie dedičstvo, aké dieťa môže zdediť po svojich rodičoch, lásku k Pánu Ježišovi a k nebeskému Otcovi.

Předpokládám, že většina Tvých přátel půjde také, tak komu bys svěřil třeba svého věrného psa nebo kočku domácí?

Nemám ani psa ani kočku 🙂 , ale poznám jednu mimoriadne dobrú babičku, ktorá tak očakáva a verí v skorý príchod Pána Ježiša, že svojim susedom nedávno dala 100 eur, aby keď bude vychvátenie, sa postarali o jej psíka 🙂

Autor: Hana Pinknerová

Převzato ze serveru: https://www.krestandnes.cz/

Share with

Napsat komentář

Start typing and press Enter to search