Žalm 103:5

Žalm 103:5

Dáváš mi křídla orla, za tebou letím do nebes
abych tě vidět mohla a ty mně v náručí opět nes.
Ty obnovuješ mou sílu, jako mládí orla,
pak jsem připravena k dílu, abych srdci jiných pohla.
Sám svá křídla roztahuješ a mocně rozpínáš,
pod svou ochranu mne bereš, na mně nezapomínáš.
Vznášíš se nad svým hnízdem, nad mláďaty roztáhneš křídla,
děláš tak každým dnem, všechny napájíš ze svého zřídla.
Ty sám máš hnízdo mezi hvězdami ,jsi rychlejší nežli leopard,
tvé oči bloudí po zalidněné zemi, vidíš svou kořist a její pád.

Share with

Napsat komentář

Start typing and press Enter to search