Žalm 54

Žalm 54

Pro své jméno, drahý Bože,
zachraň mně, svou sílou velmože,
zjednej právo konečně.
Bože, vyslyš mou modlitbu,
naslouchej mým slovům, cizáci vyšli v honitbu,
ať uteču všem okovům.

Tvůj odpůrce, Pane, o můj život usiluje,
jen ať mně nedostane, spása Tvá se objevuje.

Jsi nejvyšší Panovník, svou pravdou ho znič,
jsem Tvůj následovník, vezmi na něj bič.

Chci Ti vzdávat chválu, jsi můj vysvoboditel,
jsi největší Král Králů a také můj Spasitel.

Share with

Napsat komentář

Start typing and press Enter to search