Rozhovor o projektu na Křesťan dnes

Rozhovor o projektu na Křesťan dnes

Pavel Malík o novém hudebním projektu Chvilky s Tátou

Pavel Malík stojí za novým hudebním projektem Chvilky s Tátou.

Co vás vedlo k spuštění projektu Chvilky s Tátou?

„Faktickým důvodem ke spuštění projektu „Chvilky s Tátou“ byl skutečný Boží dotek, jak často říkám „opravdový dotek z Nebe“. Dovolím si to tvrdit na základě skutečnosti, že mě tento nápad nikdy samotného nenapadl a přišel ke mně během pár sekund, a to v celé současné podobě i s názvem.“ říká Pavel Malík

Kdo všechno se může zapojit?

„Může se zapojit opravdu každý, kdo cítí, že chce být s naším Pánem na blízku. Aktuálně jsou již spuštěny stránky www.chvilkystatou.cz , kde jsou integrovány na jednom virtuálním webovém prostoru všechny možné zájmy a obdarování, která se vyskytují v křesťanském světě, jako je např. fotografie, filmy, básně, psané slovo, chvály, kázání, prorocké slovo a další.“

Jakou máte vizi? Kam byste chtěl, aby tyto společné chvály ideálně rostly?

„Zvláštní na celém tomto projektu je skutečnost, že na začátku jsem viděl jen službu určenou pro mě. S postupem času mi Pán otevírá neustále další a další dveře, za kterými najdu další možnosti rozšíření celého projektu. Takže aktuálně prosím v modlitbách o ty správné lidi zapálené Bohem, kteří by se chtěli zapojit do jednotlivých oblastí projektu. Ale to nejdůležitější je, abychom byli v osobním kontaktu s naším Tátou.“

Co chvály pro vás osobně znamenají?

„Chvála pro mě znamená spojení s Bohem bez hranic. Mluvené slovo, kázání, velice často vymezuje osobní názory kazatele, délku jeho působení ve víře, úroveň teologického vzdělání. Ale ve chvále toto není, tam předstupujete před Boha jen s upřímným srdcem a Duchem Svatým, který vás vede. Když budu přistupovat se srdcem neupřímným, každý to hned pozná.dodává Pavel.

Share with

Napsat komentář

Start typing and press Enter to search