Pro všechny hledající

Pro všechny hledající

Víkend nejen pro hledající

V modlitbě ke mně Ježíš volal toto slovo: „Žeň je veliká a ženců je málo!“ Toto se opakovalo dvakrát po sobě. Hlas Ježíšův byl hlasitý, skoro až křičel. Dále jsem se ptal Pána, co můžeme tedy více konat? Použij si nás Pane jako svůj nástroj. Následně jsem prožil, že by Krnov potřeboval ukázat, že je tady „živá“ církev, která je schopna společně volat k hledajícím.

Cítím za sebe, že tato doba není připravena k veliké evangelizaci, kde se bude ve velkém žnout tzvn. hledají nové děti Boží, ale je dobré dát se vědět zde v Krnově, že je zde místo, kde můžou hledající, které Pán povolává, najít své útočiště, svůj domov.

Termín akce 13-15.8.2021

Proč zrovna tento termín? Zcela pragmaticky, je to termín, který eliminuje problém s pandemií. Dále je to týden před velkou akcí UNITED ve Vsetíně. Termín je samozřejmě k diskuzi.

Předběžný popis celé akce

Pátek 13.8.2021

Pátek by bylo dobré a správné směřovat jako povzbuzení církve pomocí sdílení a chvály společně s modlitbami. Celý večer by mohl proběhnout v DDM Krnov – Středisko volného času Krnov. Důvod? Dal by se tento sál pronajmout za poměrně nízké náklady.

Sobota 14.8.2021

Dopoledne by mohl proběhnout pochod na vrch Cvilín, kde bychom se modlili za celé město, v povzbuzení s chválou Pána.

Odpoledne od 14 do 18 hod by probíhali semináře v parku Smetanovy sady v nově zbudovaném zázemí s vlnitým deskovým stropem. Přednášky budou krátké – 20 až 30 min a prokládané 2 chválami. Budou na konkrétní témata, které lidi zajímají – témata? 1. hodnota dnešní doby, peníze, akcie? 2. vzájemné vztahy jak v manželství tak v soužití. Kdo nám může pomoci? Uzdravení, co je to COVID? Kdo nás zachrání? Co je znamení šelmy, žijeme v posledních dnech?

Večer od 20.00 proběhne oslava podobné té „nebeské“ v mocné chvále, buď opět v DDM nebo v klubu KOFOLA v Krnově. Zde se spojí všichni chváliči v mocné chvále v uctívání, klidně i v tanci.

Neděle 15.8.2021

Společné shromáždění taktéž v DDM – klidně venku v zahradě, kde budou přítomné všechny církve společně. Každá církev se bude prezentovat na společném letáku, který si lidé mohou vzít sebou a rozhodnout se svobodně dle Božího vedení.

Možný název celé akce:

Jaká je pravá hodnota tohoto světa?

Share with

Napsat komentář

Start typing and press Enter to search