Blog

Napsali o nás v Krnovských listech: Církve uspořádaly unikátní akci.

Novinky

Napsali o nás v Krnovských listech: Církve uspořádaly unikátní akci.

Ve dnech 18. až 19. září se v Krnově uskutečnila výjimečná akce s názvem Víkend pro hledající, kterou uspořádalo šest krnovských církví: Českobratrská církev evangelická, Křesťanské společenství, Církev adventistů sedmého dne, sbor Armády spásy, Církev živého Boha a Československá církev husitská. Toto spojení bylo unikátní v tom, že navzdory odlišnosti v chápání a prožívání některých aspektů víry v Boha, byly všechny tyto církve schopny se sjednotit a uspořádat společnou akci a ne- dělní bohoslužbu. V sobotu odpoledne probíhaly v parku před gymnáziem krátké poutavé přednášky zaměřené na mezilidské a partnerské vztahy, život, zdraví, finance, životní hodnoty a víru. Přesně to, o čem všichni víme, že je v životě dů- ležité, ale málokdy máme čas se tomu věnovat. Přednášky byly prokládány písněmi a lidé se zastavovali, odpočinuli si u výborné kávy a sušenek ze zdravé výživy, mohli si vzít dárek v podobě knihy nebo CD s hudbou. Byla nabízena také osobní modlitba a požehnání. „Někteří kolemjdoucí se obávali, že se jedná o předvolební propagaci, ale my jsme zde mohli zažít zajímavé rozhovory s občany města a duchovně jim pomoci v jejich těžkých životních situacích,“ řekl hlavní organizátor akce Pavel Malík. Koho dění zaujalo, rád zůstal a nechal se pozvat i na setkání, které se konalo od 19.00 hodin ve středisku volného času, kde byl program zaměřen na duchov- ní oblast života a osobní víru. Večer byl zakončen koncertem moderních křesťanských písní a v neděli se uskutečnila od 10.00 hodin společná bohoslužba, která se nesla v přátelské a pohodové náladě. Lidé mohli zažít otevřenost krnovských církví a ověřit si, že mezi jejich členy jsou nor- mální lidé. To, co je spojuje, je víra v Ježíše Krista, jež je cesta, pravda i život.

Zdroj: Krnovské listy

Leave your thought here