Autor: pavel

Proč zpíváme?

Blog Lukáš Targosz Vítám Vás u posledního dílu série FORWARD: Tvoje cesta kupředu. Všichni chceme v životě jít kupředu; chceme, aby se nám vedlo lépe, byli jsme úspěšnější, měli pevnější rodiny a vůbec vztahy obecně. Řekli jsme si, že […]

Pro všechny hledající

Víkend nejen pro hledající V modlitbě ke mně Ježíš volal toto slovo: „Žeň je veliká a ženců je málo!“ Toto se opakovalo dvakrát po sobě. Hlas Ježíšův byl hlasitý, skoro až křičel. Dále jsem se ptal Pána, co […]

Vše pouhá milost

Charles Haddon Spurgeon, překlad Ferdinand Kavka TOBĚ, ČTENÁŘI!Předmětem této knihy jest spása čtenáře. Ten, který tu mluví a píše, byl by velice zklamán, kdyby kniha tato neměla přivésti mnohé k Pánu Ježíši. Jest vysílána v dětinné důvěře […]

Rozhovor o projektu na Křesťan dnes

Pavel Malík o novém hudebním projektu Chvilky s Tátou Pavel Malík stojí za novým hudebním projektem Chvilky s Tátou. Co vás vedlo k spuštění projektu Chvilky s Tátou? „Faktickým důvodem ke spuštění projektu „Chvilky s Tátou“ byl skutečný Boží dotek, jak […]

Žalm 54

Pro své jméno, drahý Bože, zachraň mně, svou sílou velmože, zjednej právo konečně.Bože, vyslyš mou modlitbu, naslouchej mým slovům, cizáci vyšli v honitbu, ať uteču všem okovům. Tvůj odpůrce, Pane, o můj život usiluje,jen ať mně nedostane, […]

Žalm 103:5

Dáváš mi křídla orla, za tebou letím do nebes abych tě vidět mohla a ty mně v náručí opět nes. Ty obnovuješ mou sílu, jako mládí orla, pak jsem připravena k dílu, abych srdci jiných pohla. Sám […]

Justin Bieber připouští, že není náboženským mužem

Justin Bieber v jednom ze svých posledních příspěvků na Instagram přiznává, že není „ náboženským mužem“. Včera odhalil posvátný zpěvák víru v Ježíše, a ne v náboženství, protože podle něj náboženství poukazuje na chyby člověka a zachovává sklíčenost.

Přidej se k nám

Začínáte nám psát, že by jste se rádi zapojili do projektu Chvilky s Tátou. Moc nás to těší a my stále více vidíme, že tento projekt má smysl. Rád bych vás povzbudil, máte-li k některému z témat […]

Load More
  • 1
  • 2
  • 4

Start typing and press Enter to search