Autor: pavel

Alexander Barkóci

Evangelista Alexander Barkoci působí v Komárně na Slovensku, blízko maďarských hranic. Jeho kázání, služby a osobní pastorace jsou známé v mnoha okolních zemích, ale také v zámoří. Více na: https://barkoci.com/cs/home.html

Rozhovor se Sergejem Mihálem: Vidím znamení

Sergej Mihál od mládí hlásá evangelium Ježíše Krista. Jako laický kazatel působil už v bývalém Československu. V porevolučním období byl mnoho let pastorem mladých kresťanů v Košicích. Před několika lety zaměřil svou pozornost na biblická znamení, díky […]

Původní myšlenka projektu

Když se vrátím v myšlenkách k okamžiku, kdy ke mně náš Táta skutečně promluvil, jsem stále nadšený jako malé dítě. Myslím, že to je opravdový okamžik prožitého štěstí. Již dlouho, asi šest let, jsem se modlil za sebe, za […]

Rozlom mé srdce

Rozlom mé srdce – bílý chléb a nasyť hladové,rozlom mé srdce a jeho tep nech zaznít – dnes poprvé. Otevři ústa ať promlouvají a oči ať vidí do dálek,otevři náruč, jež lásku tají, kéž na každou bolest […]

Bože, jsi tam?

Já slyším faleš V tom světě plném rozepří, Tak buším na nebe A křičím: Bože, otevři! V tom povrchním světě klamu, V tom tě s úšklebkem vítám. Zas buším na nebe a volám: Bože, jsi tam? V […]

Eli, Eli lema sabachtani

vzkaz na dlaních hřeby stvrzený …kde bychom tehdy byli my když korunován byl… trním jako král poslední(ch)… a první? …zády nebo po boku když kříž dal tíhu do kroků a nejbližší se báli… vskrytu když On Jej […]

4 jezdci apokalypsy

Stigmaty věčnosti má mysl je raněná, v horečných představách denně se utápí. Za okny louka, deštěm černým zkrápěná, na křídlech kobylek do tmy mne polapí. Tak konec přichází, bolest a mučení, s procesím bez kříže, svým davem […]

Poděkování Bohu

Bože,já přece vím,že jsi všude. Ve mě,ve všech,na zemi i v nebi, neexistuje místo,kde tě neni. Děkuji za lásku tvou, za život zde, s tebou je vše možné, vše s láskou jde. Ty jsi můj přítel,život můj, […]

Start typing and press Enter to search