Básně

Prostor pro poezii

Básníci, zde je pro vás prostor…

Zdá se vám, že máte tolik co o Bohu povědět, že vám verše tryskají ze rtů a vy nevíte, s kým se o toto „štěstí“ podělit? Zde je to místo. Posílej nám své verše a my je budeme šířit pro potěšení dalších.

A nejen to, nechceme tvé verše jen zde publikovat a dále se nestarat, ale chtěli bychom tě více zapojit do služby. Například při setkáních budeš přednášet své verše ostatním. Necítíš se na to? Nic se neděje, tak to bude přednášet někdo, kde tento dar, tuto hřivnu přijal od Pána. Kdyby náš Táta chtěl, aby jsi uměl vše, tak by nám nedal ostatní.

Vše pouhá milost

Charles Haddon Spurgeon, překlad Ferdinand Kavka TOBĚ, ČTENÁŘI!Předmětem této knihy jest spása čtenáře. Ten, který tu mluví a píše, byl by velice zklamán, kdyby kniha tato neměla přivésti mnohé k Pánu Ježíši. Jest vysílána v dětinné důvěře na moc Boha ‐ Ducha svatého, by ji použil, bude‐li se mu líbiti, ku obrácení milionů. Nepochybuji, že mnozí sklíčení mužové a ženy budou ji čísti a že je Bůh navštíví svou milostí. Abych dosáhl tohoto cíle, volil jsem řeč nejprostší a mnohý výraz dobře známý. Pohledí‐li však i bohatí a vznešení na tuto knížku, Duch svatý může se jich dotknouti, neboť co jest pochopitelno neučeným, není méně žádoucím vzdělancům. Ó, kéž by ji četli i někteří, již se chtějí státi velikými rybáři duší!Kdo ví, jak mnozí naleznou cestu pokoje skrze to, co zde čtou? Důležitější pro tebe, milý čtenáři, jest: chceš ty býti jedním z nich? Jistý člověk vzdělal u cesty studánku,…

Žalm 54

Pro své jméno, drahý Bože, zachraň mně, svou sílou velmože, zjednej právo konečně.Bože, vyslyš mou modlitbu, naslouchej mým slovům, cizáci vyšli v honitbu, ať uteču všem okovům.Tvůj odpůrce, Pane, o můj život usiluje,jen ať mně nedostane, spása Tvá se objevuje.Jsi nejvyšší Panovník, svou pravdou ho znič,jsem Tvůj následovník, vezmi na něj bič.Chci Ti vzdávat chválu, jsi můj vysvoboditel,jsi největší Král Králů a také můj Spasitel.

Žalm 103:5

Dáváš mi křídla orla, za tebou letím do nebes abych tě vidět mohla a ty mně v náručí opět nes. Ty obnovuješ mou sílu, jako mládí orla, pak jsem připravena k dílu, abych srdci jiných pohla. Sám svá křídla roztahuješ a mocně rozpínáš, pod svou ochranu mne bereš, na mně nezapomínáš. Vznášíš se nad svým hnízdem, nad mláďaty roztáhneš křídla, děláš tak každým dnem, všechny napájíš ze svého zřídla. Ty sám máš hnízdo mezi hvězdami ,jsi rychlejší nežli leopard, tvé oči bloudí po zalidněné zemi, vidíš svou kořist a její pád.

Básníci, zde je pro vás prostor…

Zdá se vám, že máte tolik co o Bohu povědět, že vám verše tryskají ze rtů a vy nevíte, s kým se o toto "štěstí" podělit? Zde je to místo. Posílej nám své verše a my je budeme šířit pro potěšení dalších. A nejen to, nechceme tvé verše jen zde publikovat a dále se nestarat, ale chtěli bychom tě více zapojit do služby. Například při setkáních budeš přednášet své verše ostatním. Necítíš se na to? Nic se neděje, tak to bude přednášet někdo, kde tento dar, tuto hřivnu přijal od Pána. Kdyby náš Táta chtěl, aby jsi uměl vše, tak by nám nedal ostatní. Jsme jedno tělo Nezakopávej své hřivny, ale jako básník se můžeš podílet např. na sekci - překlady, kde se snažíme spolupodílet na překladech nových chval. Nebo máš blíže k textování nebo námětům na otextování. Tak se s tím poděl s námi. Něco určitě vymyslíme k potěšení…

Rozlom mé srdce

Rozlom mé srdce - bílý chléb a nasyť hladové,rozlom mé srdce a jeho tep nech zaznít - dnes poprvé. Otevři ústa ať promlouvají a oči ať vidí do dálek,otevři náruč, jež lásku tají, kéž na každou bolest najdu lék. Kéž moje dlaně jsou přístavem klidu těm, kteří v moři zbloudili, kéž zaženu strach a zaženu bídu, kamení proměním v obilí... Rozlom mé srdce - bílý chléb a nasyť hladové, rozlom mé srdce a jeho tep nech zaznít - jak poprvé.. Báseň zveřejněna na https://www.liter.cz/basne-buhvira-seznam Anotace: sbírka Kniha života

Bože, jsi tam?

Já slyším faleš V tom světě plném rozepří, Tak buším na nebe A křičím: Bože, otevři! V tom povrchním světě klamu, V tom tě s úšklebkem vítám. Zas buším na nebe a volám: Bože, jsi tam? V tom světě plném vlastních zájmů, Kde každý má co chce. Zas buším na nebe a říkám: Bože, ozvi se. V tom zbytečně chudém světě, kde čistota je kaz zas buším na nebe a řvu: Bože, slyšíš nás? Já cítím hořkost Ve světě plném lidí - tam, kde je každý sám Zas buším na nebe A prosím: Bože, pomoz nám… Báseň zveřejněna na https://www.liter.cz/basne-buhvira-seznam Anotace: Pokud máte chuť, nechte komentář...

Eli, Eli lema sabachtani

vzkaz na dlaních hřeby stvrzený ...kde bychom tehdy byli my když korunován byl... trním jako král poslední(ch)... a první? ...zády nebo po boku když kříž dal tíhu do kroků a nejbližší se báli... vskrytu když On Jej volal: Otče, jsi tu?! ...styděla bych se za víru být tenkrát vprostřed špalíru? podala bych vodu v žízni ulevila Jeho trýzni... nebo bych se zahalila v strach na místě zvaném Golgota? ...když tolik křížů vztyčili jsme do nebes tuším aspoň kde stojím dnes? více ve sbírce: monology s Bohem Báseň zveřejněna na https://www.liter.cz/basne-buhvira-seznam Anotace: monology s Bohem

4 jezdci apokalypsy

Stigmaty věčnosti má mysl je raněná, v horečných představách denně se utápí. Za okny louka, deštěm černým zkrápěná, na křídlech kobylek do tmy mne polapí. Tak konec přichází, bolest a mučení, s procesím bez kříže, svým davem upírů. Na čele pentagram, osudné znamení, hladový vlkodlak, jediný v tomhle vesmíru. Tam venku v ulicích, hudba teď vyhrává a zvuky metalu do punku mění se. Za kopci mýtina, zde žena hříchu tělo oddává, obcuje s ďáblem, ubohá, krásná čarodějnice. Antikrist s úsměvem k nám na zem přispěchal, posilněn hněvem, své čtyři jezdce po boku. Poselství biblické, jež rád by zde zanechal, poslední sbohem, ve věštbě z karet, tarotu. Pod mraky sivými, ve stínů hrdých jabloní,tvář svou smutnou anděl smrti ukrývá.Čekat on bude, však i nás koně jezdců dohoní,na místě, kde tlukot křídel ptáků tiše doznívá.Pod tryskem kopyt, těchhle jezdců pekelných,změní se krutě konečná tvář světa.Testament ze slz, v tvých očích zřetelných,v hloubkách…

Poděkování Bohu

Bože,já přece vím,že jsi všude. Ve mě,ve všech,na zemi i v nebi, neexistuje místo,kde tě neni. Děkuji za lásku tvou, za život zde, s tebou je vše možné, vše s láskou jde. Ty jsi můj přítel,život můj, já věřím Ti,dál při mě stůj. Když věřím v tebe,též věřím v sebe, tam kam jdu,jdou i kroky tvé, s Tebou,s láskou v srdci je vše nádherné. Dáváš mi vše co potřebuji, já přijímám a moc děkuji. Učíš mě překonat i strach, já s láskou v srdci křičím na poplach. Své srdce zburcuji plamenem, tou silou lásky my všichni ten strach zaženem. Díky Ti za to,že jsi,že jsem já, volám a zpívám radostné "ALELUJá. Báseň zveřejněna na https://www.liter.cz/basne-buhvira-seznam Anotace: Prosté poděkování.

Sáře ke křtu

Křest je brána jako svatba, Křest je vzácný Boží dar Užij si ho, každou kapku, Nezapomeň vteřin pár Až tam vyznáš víru v Krista, Andělé se rozjásaj´ Tvoje hříchy budou smyty Bílé šaty duši daj´ Pod vodu pak potopí Tě Necháš všechno za sebou Projdeš křížem, zmrtvýchvstáním Nový život před Tebou A když potom vyjdeš z vody Zazní v Tobě Boží hlas Milovaná moje dcero, Znám z Tvé hlavy každý vlas Duch Svatý jak holubice Vůdce Tvého životaPřijde k Tobě, bude s Tebou, Když se něco zamotá Andělé Ti budou zpívat všechny chvály rozbalízkus poslouchat ve svém srdci krásou to až zabolí I my tady budem jásat Taky každý vzpomenemJak se nebe otevřelo když jsme stáli jak teď TySpolečně tam dorazíme Čekaj´ nás tam dobroty : ))) Báseň zveřejněna na https://www.liter.cz/basne-buhvira-seznam Anotace: Přání ke křtu skvělé 11-leté dívence

Jsi duchem básník?

Pošli nám své básně, poděl se s námi o své nadání a oslav s námi našeho Tátu.

    Start typing and press Enter to search