Novinky

Rozhovor o projektu na Křesťan dnes

Pavel Malík o novém hudebním projektu Chvilky s Tátou Pavel Malík stojí za novým hudebním projektem Chvilky s Tátou. Co vás vedlo k spuštění projektu Chvilky s Tátou? „Faktickým důvodem ke spuštění projektu „Chvilky s Tátou“ byl skutečný Boží dotek, jak […]

Žalm 54

Pro své jméno, drahý Bože, zachraň mně, svou sílou velmože, zjednej právo konečně.Bože, vyslyš mou modlitbu, naslouchej mým slovům, cizáci vyšli v honitbu, ať uteču všem okovům. Tvůj odpůrce, Pane, o můj život usiluje,jen ať mně nedostane, […]

Žalm 103:5

Dáváš mi křídla orla, za tebou letím do nebes abych tě vidět mohla a ty mně v náručí opět nes. Ty obnovuješ mou sílu, jako mládí orla, pak jsem připravena k dílu, abych srdci jiných pohla. Sám […]

Justin Bieber připouští, že není náboženským mužem

Justin Bieber v jednom ze svých posledních příspěvků na Instagram přiznává, že není „ náboženským mužem“. Včera odhalil posvátný zpěvák víru v Ježíše, a ne v náboženství, protože podle něj náboženství poukazuje na chyby člověka a zachovává sklíčenost.

Přidej se k nám

Začínáte nám psát, že by jste se rádi zapojili do projektu Chvilky s Tátou. Moc nás to těší a my stále více vidíme, že tento projekt má smysl. Rád bych vás povzbudil, máte-li k některému z témat […]

Alexander Barkóci

Evangelista Alexander Barkoci působí v Komárně na Slovensku, blízko maďarských hranic. Jeho kázání, služby a osobní pastorace jsou známé v mnoha okolních zemích, ale také v zámoří. Více na: https://barkoci.com/cs/home.html

Rozhovor se Sergejem Mihálem: Vidím znamení

Sergej Mihál od mládí hlásá evangelium Ježíše Krista. Jako laický kazatel působil už v bývalém Československu. V porevolučním období byl mnoho let pastorem mladých kresťanů v Košicích. Před několika lety zaměřil svou pozornost na biblická znamení, díky […]

Původní myšlenka projektu

Když se vrátím v myšlenkách k okamžiku, kdy ke mně náš Táta skutečně promluvil, jsem stále nadšený jako malé dítě. Myslím, že to je opravdový okamžik prožitého štěstí. Již dlouho, asi šest let, jsem se modlil za sebe, za […]

Start typing and press Enter to search