Novinky

Původní myšlenka projektu

Když se vrátím v myšlenkách k okamžiku, kdy ke mně náš Táta skutečně promluvil, jsem stále nadšený jako malé dítě. Myslím, že to je opravdový okamžik prožitého štěstí. Již dlouho, asi šest let, jsem se modlil za sebe, za […]

Rozlom mé srdce

Rozlom mé srdce – bílý chléb a nasyť hladové,rozlom mé srdce a jeho tep nech zaznít – dnes poprvé. Otevři ústa ať promlouvají a oči ať vidí do dálek,otevři náruč, jež lásku tají, kéž na každou bolest […]

Bože, jsi tam?

Já slyším faleš V tom světě plném rozepří, Tak buším na nebe A křičím: Bože, otevři! V tom povrchním světě klamu, V tom tě s úšklebkem vítám. Zas buším na nebe a volám: Bože, jsi tam? V […]

Eli, Eli lema sabachtani

vzkaz na dlaních hřeby stvrzený …kde bychom tehdy byli my když korunován byl… trním jako král poslední(ch)… a první? …zády nebo po boku když kříž dal tíhu do kroků a nejbližší se báli… vskrytu když On Jej […]

4 jezdci apokalypsy

Stigmaty věčnosti má mysl je raněná, v horečných představách denně se utápí. Za okny louka, deštěm černým zkrápěná, na křídlech kobylek do tmy mne polapí. Tak konec přichází, bolest a mučení, s procesím bez kříže, svým davem […]

Poděkování Bohu

Bože,já přece vím,že jsi všude. Ve mě,ve všech,na zemi i v nebi, neexistuje místo,kde tě neni. Děkuji za lásku tvou, za život zde, s tebou je vše možné, vše s láskou jde. Ty jsi můj přítel,život můj, […]

Sáře ke křtu

Křest je brána jako svatba, Křest je vzácný Boží dar Užij si ho, každou kapku, Nezapomeň vteřin pár Až tam vyznáš víru v Krista, Andělé se rozjásaj´ Tvoje hříchy budou smyty Bílé šaty duši daj´ Pod vodu […]

O Come to the Altar ( Elevation Worship )

Před oltář Pavel Malík V podstatě hotový překlad. Vím, že za poslední dobu vzniklo několik překladů na tuto chválu. Tak co? Vyjít i s tímto? Nebo už to nemá smysl? Nevím. Český překlad Raněný, plný svých vlastních […]

There’s Nothing That Our God Can’t Do ( Passion )

Není nic, co náš Bůh nezmůže Pavel Malík V podstatě hotový překlad. Český překlad Jedno slovo Tvémění bouři v bezvětříjen jedno slovo Tvéa tma ustoupí Jeden dotek Tvůjjá cítím přítomnost nebeJeden dotek Tvůjmám oči otevřenésrdce mi bije v těle […]

Start typing and press Enter to search